:: Homepage :: Cast :: Organisers :: Theatre text :: Agenda :: Pictures :: Project :: News :: Last updates :: Contact ::

a. kUIT 1

In 2001 startten het Europrojectteam van het Heilige-Maagdcollege in Dendermonde en Rob van Otterdijk van het Strabrechtcollege in het Nederlandse Geldrop het kUITproject op. kUIT staat voor kunst in Uitvoering met kleine k en is een samenwerkingsverband. Beide scholen wilden hun leerlingen van het vierde jaar samen een toneelbewerking laten maken en die dan samen laten opvoeren op beide scholen. We kozen voor een bewerking van Dead Poets' Society.

kUIT was een gezamenlijk toneelproject voor de leerlingen van het vierde jaar op het Heilige-Maagdcollege en het Nederlandse Strabrechtcollege. In dit toneelproject maakten Vlaamse en Nederlandse leerlingen kennis met de culturele verschillen en gelijkenissen tussen Nederland en Vlaanderen. Ze deden dat niet alleen door in gastgezinnen te verblijven, maar ook door samen vanuit hun eigen culturele identiteit een toneelbewerking te maken van de film Dead Poets' Society en die op de planken te brengen.

Het uiteindelijke toneelstuk werd zowel in Dendermonde als in Geldrop opgevoerd. Op die manier maakten ook de medeleerlingen, de ouders en de collega's die kwamen kijken, kennis met de culturele eigenheid van Vlaanderen en Nederland. Zo viel het in ons project op dat niet alleen de taal van Vlamingen en Nederlanders soms verschilt, maar dat ook de theatertraditie en de soort humor in beide landen afwijken van elkaar. Het Nederlandse en het Vlaamse publiek lachten om totaal andere vondsten tijdens de opvoering. De Vlaamse hoofdrolspeler Jan Vanhove beschreef het als volgt in zijn eindverslag:" Over de voorstelling in Vlaanderen kunnen we kort zijn: goed, zo niet, heel goed. In Nederland was het in onze bescheiden mening lichtjes anders. Grappen zoals "Jupiler! Want vrouwen weten waarom." en "Je bent precies een wit product!" begrepen onze 'partners' gewoon niet. Laten we niet al te pessimistisch overkomen: al bij al is het nog redelijk gegaan." Onze humor is sterk cultureel bepaald.

 

b. kUIT 2 en kUIT 3

In de eerste kUIT waren enkel de geselecteerde leerlingen betrokken geweest bij het schrijven van de toneeltekst. Vanaf de tweede kUIT probeerden we veel meer leerlingen bij het toneelproject te betrekken door het schrijven van de toneelteksten in de lessen Nederlands te integreren. Zo lazen alle leerlingen uit het vierde jaar in kUIT 3 een selectie van metamorfosen van Ovidius en schreven al die leerlingen theaterbewerkingen van deze metamorfosen. Telkens werd hierbij een televisieformat als uitgangspunt genomen. Uit deze teksten selecteerde het KUITteam dan de teksten voor de theatervoorstelling die dan nog al repeterend verder aangepast werden.

Voorts besteedden we meer zorg aan de kennismaking met de scholen. De Vlaamse leerlingen mochten de Nederlandse school verkennen door daar met leerkrachten interviews af te nemen en lessen bij te wonen. De Nederlandse leerlingen volgden lessen bij ons. Het vergelijken van de schoolagenda's leverde heel interessante discussies op tussen Nederlandse en Vlaamse leerlingen over de verschillende schoolsystemen. Vanaf de tweede kUIT werkten we met een eigen website. Voor kUIT 2 was dat met gratis webruimte bij Lycos en vanaf kUIT 3 met eigen webruimte. De sites werden gebruikt om het project uit te leggen, de deadlines te bewaken, de toneeltekst te publiceren en om samen te werken.

 

c. IDE@S Project

Van de expertise die we opbouwden in theateruitwisselingen van kUIT, maakte het Heilige-Maagdcollege gebruik om zich te wagen aan het ambitieuze IDE@S Project. IDE@S staat voor International Drama Experience at School. Leerlingen uit dertien verschillende scholen schreven samen een hedendaagse toneelbewerking van de Odysseia van Homeros. Deze tekst, A New Odyssey, hebben ze dan op 23 april 2005 samen in onze school opgevoerd. De cast bestond uit meer dan 120 leerlingen. De voorstelling werd een totaalspektakel met dans, toneel, muziek, beeldprojectie en film. De boodschap die de Europese jongeren aan hun publiek wilden meegeven, was een aanklacht tegen iedere vorm van oorlog.

U kunt meer over IDE@S te weten komen op de IDE@S site. In 2005 won het Heilige-Maagdcollege de "Promethean e-learning award for school collaboration" met dit internationale theaterproject.

 

 

Last update 04.12.2006

Copyright 2006 All rights reserved: kUIT Koen Van Cauwenberge Statistieken