:: Homepage :: Cast :: Organisers :: Theatre text :: Agenda :: Pictures :: Project :: News :: Last updates :: Contact ::

De kUITformat

Het kUITproject stond ondertussen model voor een drama project kit op de etwinning site van European Schoolnet. Na drie kUITs is dit de uitgewerkte format.

 

a. Korte beschrijving

 • Format: kUIT ( Koen Van Cauwenberge - Gert Vinck - Rob van Otterdijk - Hans van Es)
 • Korte beschrijving: Met een andere school een hedendaagse toneeltekst schrijven en die in beide scholen opvoeren
 • Leeftijdsgroep: 15 - 18 jaar oud
 • Duur: een schooljaar (maar de voorbereidingen voor de leerkrachten beginnen al eind vorig schooljaar)
 • ICT tools: e-mail en een site (ook een MSN space kan of een Forum zou kunnen)

b. Doelstellingen:

 • leerlingen leren zichzelf uit te drukken door een rol te spelen;
 • leerlingen leren zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid op te nemen;
 • leerlingen verkennen hun eigen en een andere cultuur;
 • leerlingen leren samenwerken met mensen met een andere cultuur;
 • leerlingen maken kennis met een andere theatertraditie en een andere soort van humor;
 • leerlingen maken kennis met een ander schoolsysteem;
 • de ouders van de leerlingen worden in het project betrokken als gastgezin;
 • alle leerlingen van het vierde jaar zijn betrokken in het project omdat zij de theaterteksten schrijven;
 • leerlingen leren andere culturen te respecteren en worden zich bewust te van hun eigen culturele achtergrond.

c. Werkwijze

Voorbereidende fase:

 • De coödinerende leerkrachten van beide scholen kiezen een thema of een klassieke tekst om tot toneel te bewerken. De data van de toneelopvoeringen worden ook onmiddellijk vastgelegd.
 • De leerlingen lezen of zien het gekozen werk in september. Ze werken scènes uit.
 • In oktober organiseert iedere school audities voor de toneelgroep (acteurs, dansers, technici, muzikanten, enz.). Iedere school selecteert 15 tot 20 leerlingen.
 • De geselecteerde leerlingen schrijven een presentatie van zichzelf die in november op het net gepubliceerd wordt.

Uitvoerende fase:

 • Informatie uitwisselen: De begeleidende leerkrachten komen met een selectie van het beste tekstmateriaal samen in november. Ze werken samen een ruw plot uit en verdelen de scènes tussen beide scholen. De resultaten worden op het net gepubliceerd.
 • De toneelgroep van iedere school werkt al spelend en improviserend zijn deel van de teksten verder uit. De definitieve toneeltekst wordt na de Kerstvakantie op het net gepubliceerd. Als je met een forum werkt, kunnen de leerlingen ook op de teksten van elkaar reageren.
 • Een van de scholen ontvangt de cast van de andere school voor een theaterworkshop met improvisatieoefeningen in januari.
 • Vervolgens zijn er de afzonderlijke toneelrepetities. Geregeld worden er foto's met tekst op het net gepubliceerd zodat de Vlaamse en de Nederlandse leerlingen op de hoogte blijven van hoe de toneelproductie bij elkaar verloopt.

Uitwisselingsweek met premières in april of in mei:

 • dinsdagavond: aankomst van de buitenlandse delegatie op school, eerste repetitie samen en daarna naar de gastgezinnen;
 • woensdag: generale repetitie en première op onze school voor een Belgisch publiek;
 • donderdag: buitenlandse leerlingen wonen lessen bij op onze school in de voormiddag, daarna vertrek naar de buitenlandse school, technische repetitie daar en avondvoorstelling voor het buitenlandse publiek;
 • vrijdag: Vlaamse leerlingen wonen lessen bij in de buitenlandse school en afscheidsfuif 's avonds;
 • zaterdag: Afscheid en terug naar huis.

d. Meerwaarde

Na zo'n bilateraal theaterproject hebben de deelnemende leerlingen meestal geleerd om samen te werken, zelfstandig te werken, verantwoordelijkheid op te nemen en hebben ze hun horizonten verbreed. De meesten hebben ook veel nieuwe vrienden gemaakt. Onze kUITleerlingen engageerden zich ook veel sneller voor allerlei andere projecten op school en waren ook meer bereid dan onze andere leerlingen op school om deel te nemen aan parascolaire activiteiten. Vaak spelen ze ook een actievere rol in het leerlingenparlement. Als je kUITleerlingen in het zesde jaar vraagt naar hun mooiste schoolervaring, dan geven ze ook steevast hun deelname aan kUIT als een van de hoogtepunten in hun schoolcarrière.

Last update 04.12.2006

Copyright 2006 All rights reserved: kUIT Koen Van Cauwenberge Statistieken